Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Prasóweczki

Analiza pierwsza częścią analizy finansowej Jak pewnie większości (o ile nie wszystkim) wiadomo, analiza ekonomiczna jest zbiorem informacji o owocach i formy finansowej przedsiębiorstwa. Można też wspomnieć, że wykonanie takiej analizy jest konieczne. Co bardzo, analizę finansową można iść z dalekich przyczyn, na czym nie będziemy się jednak teraz skupiać. Problemem tego wpisu są informacje połączone z analizą wstępną.

Co można stwierdzić na punkt analizy wstępnej?

Analiza wstępna daje się na dalekie obszary, na starcie robiona jest analiza pionowa i pozioma. Analiza pionowa służy ustaleniu procentowego udziału cenie w wartości zagregowanej. Za przypadek może pomóc choćby udział aktywów trwałych w aktywach ogółem. Analiza pionowa służy określeniu głównych obszarów zaangażowania przedsiębiorstwa. Co do analizy poziomej, analiza pozioma zezwala na ocenę zmian wchodzących w przedsiębiorstwie.

W dalszej kolei są źródła finansowania majątku, należy określić wielkość kapitału własnego, stałego i obrotowego netto. Kapitał własny to pełne pasywa pomniejszone o wszystkie zobowiązania.
Kapitał trwały to pieniądz własny + zobowiązania długoterminowe. Warto również podkreślić, że zobowiązania długoterminowe wyświetla się jako długoterminowe zaangażowanie kapitałów innych w rolę.
Kapitał obrotowy netto to po prostu różnica między kapitałem stałym i aktywami trwałymi. Można te wspominać o różnicy między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kolejny krok to badanie struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie tej harmonie jest równoznaczne z określeniem następujących wskaźników: wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym, wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów ogółem i wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych.

Na koniec przystępuje do wyceny bilansowej, czyli najkrócej mówiąc, określenia liczb przedsiębiorstwa.

Zobacz również Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *