Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Prasóweczki

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach? Pytanie tylko pozornie skierowane jest do turystów. Prawdopodobnie żyć przecież skierowane zarówno do historyków, kulturoznawców-regionalistów oraz inwestorów. Zacznijmy że od tego, co w współczesnym rejonie interesuje turystów?

 

Warmia i Mazury dla turystów

Granica pomiędzy Warmią i Mazurami jest dość płynna. Umownie ważna te obie krainy rozdzielić linią idącą od Ostródy, potem chwila na południe od Olszyna i łukiem na północ przez Mrągowo i Kętrzyn.

Czym się zatem różnią od siebie te obie krainy. W rejonie i zabytkach obecnie raczej jest trudno wskazać podstawowe różnice. Historycznie obie krainy w nowych wiekach połączyła wspólna historia. Wcześniej zajmowały je nowe plemiona. Na indywidualnych Mazurach swoje korzenie zapuścili Mazowszanie. Nieprzypadkowo drink z naukowych periodyków mazurskich nosi tytuł „Masovia”.

Przeciętny turysta stosuje ten rejon z jeziorami, często z Ważnymi Jeziorami Mazurskimi. Bardziej dobry penetruje tamtejsze puszcze, choćby Piską i Romincką. Ta inna na przełomie dwóch ubiegłych wieków była regionem łowieckim cesarza Wilhelma II. Natomiast Piską upodobali sobie twórcy, zwłaszcza pisarze, między innymi Bogdan Czeszko, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dlatego pasjonaci historii literatury zwykle odwiedzają Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Oczyszczaniu i Michała Kajki w Ogródku.

Wyczynowi turyści coraz częściej stosują ze szlaków kajakowych, nawet na Krutyni, Węgorapie i Gołdapie. Coraz większym wzięciem cieszą się dawne umocnienia z czasów II wojny światowej, między innymi w Gierłoży, Mamerkach i Gołdapi (kwatera Luftwaffe „Robinson”).

Warto odwiedzić Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z starym (nieczynnym) szlakiem kolejowym i, najwyższymi w Polsce, mostami w Stańczykach. Wielu zaskakuje Tatarska Góra – drugi pod względem wielkości (308 m n.m.p) szczyt Mazur Garbatych ze wybierającym się w zagłębieniu szczytu dystroficznym jeziorkiem otoczonym tundrową roślinnością.

Region dla inwestorów

Naprawdę… W ostatnich j latach bardzo wzrosło zainteresowanie inwestorów regionem Warmii i Mazur, zwłaszcza otoczeniem Wielkich Jezior Mazurskich. Do miejsc cieszących się największym uznaniem kwalifikują się głównie Giżycko i Mikołajku. Poszukiwane są działki nad jeziorami.

Przecież nie tylko jeziora dają pretekst inicjatywom inwestorskim. Stronę z inwestorów zakupiła dawną popegeerowski ziemię a owo nie tylko w obiektach rolniczych. Coraz większym wzięciem bawi się bowiem tutejsza agroturystyka.

Zobacz Czego szukamy na Warmii i Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *