Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji publicznej i zyski z urzędu wkładu w PIT dla gmin, powiatów i województw w liczbom kwartale 2020 r.

Prasóweczki

Kwoty subwencji ogólnej i przychody z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało daną o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i sposobach zdanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów z urzędu PIT, gdyż w kontekście nieuchronnego wstrząsu w samorządowych finansach pewno się okazać, że przez jakiś czas całych nie zobaczymy.

Wiedzę o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i sposobach zdanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 r. Ministerstwo Finansów zwróciło na swojej stronie internetowej. W opublikowanych zestawieniach dane są kwoty części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej (działanie w I kwartale i podziały na wszystek rok 2020), dochody JST z urzędu startu w podatku dobrym od osób fizycznych, a także wpłatach na strona równoważącą subwencji ogólnej (działanie w I kwartale i podziały na wszystek rok 2020).

Opublikowane przez resort dane publikujemy w pełni w dziale „multimedia”. W kontekście wywołanego przez epidemię tąpnięcia w roli również jego pewnych skutków dla dochodów samorządów, warto zwrócić uwagę na zdobyte poprzez nie w głównym kwartale przychody z PIT (w obecnym etapie skutki ekonomiczne epidemii również nie odnalazłyśmy się w dużej rozciągłości, gdyż do połowy marca gospodarka normalnie funkcjonowała), gdyż potrafi się okazać, że wyprodukowanie ich na odpowiednim poziomie w następujących kwartałach prawdopodobnie być bardzo wymagające, albo nawet niemożliwe.

– Tak właściwie to, co się w tej chwili dzieje, przypomina drogę na rowerze, kiedy ktoś wydaje nam patyk w przednie koło. Nagle lecimy, również nie spadliśmy, nic nas więcej nie boli, a za chwilę obecny upadek nastąpi – tak obrazowo opisywał obecną sytuację prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

A więc trzymając się tej metafory, przed nieuchronnym upadkiem do budżetu Wrocławia tytułem dochodów PIT w głównym kwartale nowego roku trafiło 248,6 mln zł, Bydgoszczy – 87,6 mln zł, Lublina – 88,5 mln zł, Łodzi – 196,8 mln zł, Krakowa – 301,8 mln zł, 1,046 mld zł, Opola – 39,2 mln zł, Rzeszowa – 51,7 mln zł, Białystoku – 73,8 mln zł, Gdańska – 158,6 mln zł, Katowic – 98,4 mln zł, Kielc – 51 mln zł, Olsztyna – 47 mln zł, Zielonej Góry – 195,7 mln zł, Poznania – 203,5 mln zł, Szczecina – 105,8 mln zł.

W połowie lipca powinniśmy jednak dowiedzieć się, jak poważny będzie ów prognozowany przez prezydenta Truskolaskiego „upadek”.

zobacz również Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *