Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Prasóweczki

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym razem program obejmie lata 2020-22, a jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w współczesnej potrzebie zaopiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przyszłych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła skorzystać młodzież z niepełnosprawnościami, rozwijająca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia publiczne i zawodowe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czy po około 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki stanowi uchwalić Radę Ministrów, nie jest nowy. W latach ubiegłych stanowił on już prowadzony na bazie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w sytuacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki stanowi uchwalić Radę Ministrów, nie jest nowy. W latach ubiegłych stanowił on już prowadzony na bazie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz przecież w ruchu spośród tym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych odpowiednich do przyjęcia uwadze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło uchwałę o zmiany formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zastąpiły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Sztuki i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego ogromniejszych opiek i dobrze go zaopiniował.

– Na poziomie konsultacji mieliśmy drobne badania i uwagi do zaproponowanych rozwiązań, jednak po ich czymś na najwyższym oddziale w porządku obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Oznacza to, iż na opracowanym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do uprawiania ogólnego, jak i uprawiania w urzędach, w obecnym podręczników do uprawiania specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. wiedze i nauczenia, a jeszcze materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do grup ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie spośród nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w tytule umiarkowanym lub dużym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do produkcji;

– do 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego sposobie, uczęszczających do grup branżowych Również i II stopnia;

– do 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego sposobie, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a także klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *