Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji publicznej i zyski z urzędu wkładu w PIT dla gmin, powiatów i województw w liczbom kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji ogólnej i przychody z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało daną o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i sposobach zdanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów […]

Czytaj więcej